Skip to main content

10 tips til en vellykket lønforhandling

10 tips til en vellykket lønforhandling

1. Vær overbevisende: Det er svært at tvinge din chef til at forhøje din løn, og det kan skade jeres arbejdsforhold, hvis du alligevel forsøger. Det er meget nemmere at overbevise hende/ham, hvis du på en overbevisende måde kan forklare, hvordan virksomheden kan tjene på at betale dig mere, og det kan også gavne jeres forhold i fremtiden.

2. Sigt højt og vær realistisk. Der er mange undersøgelser, som har fundet stor sammenhæng mellem folks ambitioner og de resultater, som de opnår i en forhandling. Samtidig må du sørge for at komme med idéer, som din chef realistisk set kan sige ja til.

3. Start med at finde det rigtige stemningsleje. For at være overbevisende må du demonstrere for din chef, at du er villig til at lytte til og forstå hans/hendes synspunkter. Samtidig forventer du samme behandling fra chefens side. Undgå  at fremsætte ultimatummer eller trusler.

4. Gør dig klart, hvad dine interesser er. Din løn kan også udgøres af andet end rede penge. Gennemtænk alternativer inden forhandlingen, såsom bonus, længere ferie, mere fleksibel arbejdstid, overskudsdeling etc.

5. Forudse, hvad deres interesser er: Nøjagtigt som du, har din chef også sine egne behov og ambitioner, han vil have tilfredsstillet. For at få ham/hende til at sige ja til dine krav, er du nødt til også at tage chefens interesser i betragtning.

6. Skab flere alternativer. En fælles "brainstorm" er en af de mest effektive måder at finde løsninger på, som tilgodeser alles interesser. En brainstorm fungerer bedst, hvis du holder den adskilt fra selve forhandlingen - skab først mulige løsninger og vælg så, hvilke af dem som skal tages op til forhandling.

7. Koncentrer dig om objektive kriterier. Det er meget nemmere at overbevise nogen, hvis dit forslag er baseret på objektive kriterier. Det kan for eksempel dreje sig om, hvad andre lignende virksomheder betaler personer med din funktion eller med din erfaring.

8. Tænk dine alternativer igennem. Hvis det ikke lykkes for dig at få din chef til at sige til din lønforhøjelse, så må du have en plan B for at få tilgodeset dine interesser. En del af forberedelserne består i at lave en "retræteplan", så du ved, hvad du skal gøre, hvis du ikke får dine krav igennem.

9. Forbered dig grundigt. Dette er faktisk den eneste del af forhandlingerne, som du alene kan styre. Hvis du skal drage fordel af de ovenstående råd, er du nødt til at bruge en hel del tid og energi på forberedelser.

10. Vurder din præstation: Den bedste måde at forbedre din forhandlingsteknik på er at lære af dine erfaringer. Når du har overstået en forhandling, skal du tænke igennem, hvad der gik godt, og hvilke ting, du gerne ville gøre anderledes næste gang.

Kilde: www.monster.co.uk


Back to top