Skip to main content

Blev jobbet, som du havde forventet?

Blev jobbet, som du havde forventet?

Nyt job, men er det virkeligt det rette job? Det kan være svært at afgøre om du er havnet på rette hylde denne gang - og her er prøveansættelsen perfekt som betænkningstid. Hvis jobbet slet ikke er, hvad du havde forventet, er det godt at komme frem til det, mens det stadig er let at komme ud af det.

Mange virksomheder genbruger stillingsannoncer og jobbeskrivelser år efter år, og derfor svarer jobbet, som du havner i, måske slet ikke til det, du søgte. Dette burde tydeligvis være kommet frem under interviewprocessen, men måske blev det glemt pga. glæden over et nyt job. Så snart du føler, at der er noget, der ikke fungerer, skal du tale med din nærmeste chef for at løse eventuelle problemer på et tidligt stade.

Hvordan er relationen med dine nye kolleger?
En del arbejdspladser kan være meget opdelt i grupper og det kan være svært at få kontakt med den "indre kreds". Hvis kollegerne aktivt modarbejder dig eller opfører sig mærkeligt, kan du sagtens drøfte situationen uformelt med din chef eller tjekke, om du har overset er eller andet, måske en intern test for at se, hvor meget du finder dig i? Nogle gange kan det jo helt enkelt forholde sig sådan, at folk er uhøflige og ikke tænker på, at du føler dig uvelkommen. Tro ikke, at du selv skal løse den slags problemer - det er din chefs ansvar.

Får du den anerkendelse, som du har fortjent?
Dette afhænger rigtigt meget af din chefs forventninger. Hvis dine mål er realistiske, bør du have en god chance for at få en god start. Hvis dette ikke er tilfældet, kan du hurtigt føle dig presset. Sørg derfor for, at dine key performance-indikatorer (KPI'er) er tydelige, og at du ved, hvad der forventes af dig.

Uden at overdrive skal du sørge for, at du får anerkendelse for succesfulde projekter, som du har været indblandet i, og at din chef er opmærksom på, hvordan du har bidraget. Du vinder ingen præmier ved at sidde i et hjørne og lade andre tage æren.

Du får under din prøveansættelse flere muligheder for at evaluere din situation - anvend disse muligheder til at udrede eventuelle usikkerhedsmomenter og få slået fast, hvad det er, der forventes af dig. Du må ikke være genert. Tal med din chef om, hvad du synes om jobbet.
Ingen arbejdsgiver vil under interviewet fortælle dig, at virksomheden er i krise og på vej til at gå nedenom og hjem. Er din chef desuden upopulær og inkompetent som leder, bliver du ikke klar over dette før du er i fuld gang med at arbejde.

Tegn, som du kan kigge efter, er virksomhedens generelle atmosfære. Er virksomheden på vej frem eller føles det som, at virksomheden ofte agerer i panik? Taler kolleger om deres fremskridt eller mumles der bittert på gangene? Hvordan ser det ud med kompetenceudviklingen? Har HR-personalet nævnt det for dig under introduktionen eller griner folk bare, når du tager det op?

Løfter kan være lette at give, men svære at holde
Der kan være stor forskel på, hvordan din nye chef præsenterede sig under interviewet, hvordan virksomheden fremstilles på internettet og i stillingsannoncerne, og hvad du i virkeligheden oplever. Hvis det ikke føles rigtigt efter et par måneder, skal du ikke være bange for at forlade jobbet. Det er lettere at holde op under prøveansættelsen. Du har tillige jobsøgningsprocessen i frisk erindring og det kan føles mindre besværligt at genoptage jobsøgningen igen.


Back to top