Skip to main content

Et tip til den gode ansøgning

Et tip til den gode ansøgning

Af: Søren Kreilgaard

Når jeg læser ansøgninger, er der en ting der går igen og igen: De fleste er gode til at skrive hvad deres kvalifikationer er, men de har svært ved at skrive, hvorfor de søger jobbet.

Måske fordi de synes, at det giver sig selv - de søger jo for at få jobbet. Men det er sjældent godt nok til at komme til samtale.

Kvalifikationer og motivation
HR-konsulenten, der læser din ansøgning, kigger især på to ting:
Dine kvalifikationer og din motivation for at søge jobbet. Hvorfor vælge den mindre motiverede, hvis han kan vælge en, der brænder for at få jobbet? Derfor skal du altid motivere din ansøgning.

Hvorfor søger du jobbet?
Tænk over, hvorfor du søger jobbet, eller få en anden til at spørge dig ud om det:
Hvorfor klikkede jeg på linket til annoncen? Hvorfor vil jeg gerne have netop dét job?

Var det:
- arbejdsopgaverne?
- udfordringen?
- virksomheden?
- branchen?
- virksomhedens produkt/service?

Skriv det, så HR-konsulenten får indtryk af, at hér er en motiveret mulig ny medarbejder. Og skriv det i starten af ansøgningen. Typisk skriver man motivationsafsnittet lige efter indledningen på ansøgningen, fordi det er vigtigt for modtageren.

Fjern tvivlen
HR-konsulentens evige udfordring er jo, at han ikke kan regne sig frem til den rigtige kandidat ud fra ansøgningens ordlyd alene. Den menneskelige faktor - personligheden og motivationen - spiller også ind.

Ved at gøre meget ud af et klart motivationsafsnit giver du HR-konsulenten den bedste mulighed for at vide mest muligt om dig, og kalde dig til samtale.

Af: Søren Kreilgaard, CA økonomernes karriererådgivning


Back to top