Skip to main content

Kan du gøre din chefs job bedre?

Monsters globale undersøgelse viser at størstedelen af de ansatte anser sig selv for at være dygtigere end deres chef

Kan du gøre din chefs job bedre?

Har du nogensinde set på din chef og arbejdsgiver og undret dig over hvorfor det lige var ham eller hende der fik stillingen? I givet fald er du ikke den eneste. En spørgeundersøgelse som Monster har gennemført, viser at mere end 2/3 af folk rundt om i verden, mener at de kan gøre deres chefs job både bedre og mere effektivt.

Monster spurgte: ”Kan du gøre din nuværende eller seneste chefs job bedre” og vi fik 9.439 svar. Det globale resultat var:

  • Ja, min chef er totalt inkompetent – 33 % 
  • Ja, min chef er OK men jeg kan gøre et bedre job – 34 % 
  • Nej, min chef er mere kompetent end jeg er – 19 % 
  • Nej, jeg synes at min chef er meget dygtig – 15 %

En overvejende majoritet af respondenterne mener at de kan gøre deres chefs job bedre (67 %) og 1/3 del af alle, globalt (33%), går så langt som til at sige at deres chef er totalt inkompetent. I undersøgelsen er det kun omkring en ud af 10 (15 %) der mener at deres chef er meget dygtig. Dog findes der også gode nyheder for cheferne i Kina. Der mente hele 29 procent af respondenterne at deres chef er meget dygtig. Indien havde det næsthøjeste niveau af ros til cheferne med 19 procent.

Dette antal daler drastisk i USA og Europa, hvor der er henholdsvist 12 respektivt 13 procent af respondenterne som anser deres chef for at være dygtig. I UK er der flest der mener at deres chef er inkompetent (41 %).  Det er højere end noget andet sted i verden og næsten 3 gange så mange som i Kina (15 %. Det interessante er, at selvom det kun er 15 procent af respondenterne i Kina som mener at chefen er inkompetent, så er der alligevel 42 procent, som mener de kan gøre chefens job bedre.

Globalt set findes der visse forskelle på hvordan mennesker svarer på spørgsmålene. Europa og USA er generelt mere direkte i sine svar og mere åbne for at kalde deres chef inkompetent, mens de i Asien er mere respektfulde overfor deres chef, og respondenterne i Kina og Gulf området var mere tilbøjelige til at rose deres chef.

”Der findes ofte del af chefjobbet som ikke alle medarbejdere er vidende om. Som chef er det vigtigt at være opmærksom på at det ser ud som om man arbejder hårdt” Dette sagde Charles Purdy, karriereekspert på Monster. ”Det positive fra denne undersøgelse er at personalet tydeligt anser sig selv som værende kompetente til at tage mere ansvar, hvilket burde kunne frigøre mere tid for chefen til at udvikle virksomheden, identificere nye muligheder eller bare gøre forretningen mere konkurrencedygtig.”

Resultaterne i artiklen er baseret på svar fra Monsters besøgende i perioden 1-14 april 2011. Kun et svar pr. bruger medregnes i den samlede opgørelse. Monster Global Poll, et produkt fra Monster®, er en serie online produkter som kan anvendes indenfor emner som rekruttering, karriere, økonomi. Disse opinionsundersøgelser er ikke videnskabelige, og afspejer blot de brugere og besøgende som har valgt at deltage.


Back to top