Skip to main content

Interview-spørgsmålene

Interview-spørgsmålene

Intet ansættelsesinterview er magen til et andet, eller hvad? Vel handler det om forskellige job, forskellige virksomheder og forskellige interviewere, men der er nogle spørgsmål, som altid synes at dukke op.

Hvem er for eksempel ikke blevet stillet et af disse spørgsmål: Hvorfor holdt du op på dit forrige job? Hvad er dine stærke og svage sider? Har du nogen spørgsmål?

1. Hvorfor holdt du op på dit forrige job?
Måske holdt du op, fordi du ikke kunne enes med chefen, fordi du ikke kunne lide dine kolleger, fordi du var kørt træt i dine arbejdsopgaver, eller fordi du tjente for lidt. Men det er ikke det rigtige svar på spørgsmålet. Så vil der være risiko for, at du opfattes som en besværlig person, som ikke får øje på mulighederne men kun på problemerne, uanset hvor retfærdig din utilfredshed er.

Forsøg i stedet at give et fremadskuende, positivt svar, hvor du sætter dig selv i centrum. Sig for eksempel, at du holdt op, fordi du gerne ville ind i en anden branche eller ønskede at bruge dine kompetencer inden for markedsføring, programmering etc., eller fordi du gerne ville arbejde mindre med tal og mere med mennesker.

2. Hvad er dine stærke og svage sider?
Det er måske det mest klassiske af alle ansættelsesinterview-spørgsmål? Det, som rekrutteringsmedarbejderen eller den kommende arbejdsgiver ønsker svar på er, om du passer ind i virksomheden, og om I vil komme ud af det med hinanden og arbejde godt sammen.

Prøv at være ærlig, selvom du jo helst skal fremhæve flere positive end negative sider af dig selv! Det er godt at have lavet en liste inden interviewet, hvor du vurderer dine egne svagheder og styrker, så du kan give et gennemtænkt svar. Hvis du har svært ved at komme i tanker om gode eller mindre gode egenskaber, kan du spørge kolleger, venner og familie.

 

Dine svagheder skal helst være noget, som du kan vende til noget positivt. Undgå egenskaber, som kan opfattes som klichéer, såsom ambitiøs, driftig, kompetent. Du vil gøre et bedre indtryk, hvis du nævner sider, som er enestående for lige præcis dig.

Ud fra arbejdsgiverens synspunkt er det positivt at være bevidst om sine negative sider, da det ofte betyder, at man arbejder på at forbedre dem. Vær forberedt på at kunne motivere de positive egenskaber, du nævner, med konkrete eksempler, såsom situationer på jobbet, hvor de er kommet til nytte. Og sørg for at afstemme oplysningerne med dine referencer – hvis de ikke kan bekræfte en eneste af dine stærke sider, er det nok ikke så heldigt…

3. Har du nogen spørgsmål?
Du skal ikke svare nej til dette spørgsmål! Lav en liste med mindst 10 spørgsmål, som du kan medbringe ved interviewet. Spørgsmålene skal mest dreje sig om din rolle i virksomheden og om selve virksomheden. De skal ikke gå på, hvilke fordele du kan få. Spørgsmålene kan være forskellige alt efter, hvem der interviewer dig:

- Hvis du møder en rekrutteringsmedarbejder, skal du spørge om jobbet og om, hvilke arbejdsopgaver og udfordringer der venter dig.

- En medarbejder fra personaleafdelingen kan fortælle mere om virksomheden og ”din” afdeling.

- Hvis du taler med en chef, så stil spørgsmål om virksomhedens fremtidige projekter og om branchen. Med de rigtige spørgsmål kan du glimre lidt med din branchekundskab.

Selvfølgelig skal du også spørge om løn og fordele, men vælg det rigtige øjeblik. Start med spørgsmålene om arbejdsopgaver og virksomheden. Når du kommer til anden interviewrunde eller får et konkret tilbud, kan du snakke fordele.

Af: Malin Selin


Back to top