Skip to main content

Skriv en god ansøgning

Skriv en god ansøgning

Skriv en god ansøgning
Trine Møller for Monster.dk

Opbygning
Din ansøgning er din adgangsbillet til jobsamtalen. Derfor er det vigtigt, at du gør dig umage med at skrive en god og fængende ansøgning, så du ikke bliver sorteret fra allerede i første runde.

Indledning og afslutning
Indledningen og afslutningen er meget vigtige. Indledningen skal være fængende og fungere som en appetitvækker, så læseren får lyst til at læse hele ansøgningen. Afslutningen skal give et sidste godt indtryk af dig som person.

Undgå vendinger som Jeg tillader mig hermed at søge… i indledningen. Du skal aldrig undskylde, at du søger et job.

Mange afslutter deres ansøgning med ord som: Jeg ser frem til en personlig samtale og til at uddybe oplysningerne nærmere… Husk at det er en samtale, du skal til. Kommunikationen er tovejs. Fokus er ikke kun på dig. Tilføj at du også glæder dig til at høre nærmere om jobbet. Det viser, at du også er interesseret i at høre nærmere om, hvad de har at tilbyde.

Indholdet kort og overskueligt
Tag kun de oplysninger med i ansøgningen, der er relevante for stillingen. Fortæl hvorfor du søger jobbet og besvar, hvordan du opfylder de krav der stilles.

Dine visioner for fremtiden
Fokusér ikke kun på, hvad du har beskæftiget dig med i fortiden men vær’ også fremadrettet. Beskriv hvordan du kan bruge dine tidligere erfaringer i jobbet. Det er vigtigt, at du fokuserer på det nye job og dine mål for fremtiden.

Vær’ sikker på, at du husket alle de relevante ting i ansøgningen. Se Checkliste – inden du sender ansøgningen

Checkliste
Hvis der er mange ansøgere til et job, kan det være marginaler, der gør, at du bliver sorteret fra i første omgang. Derfor er det vigtigt, at du har gået din ansøgning grundigt igennem, inden du sender den af sted.

Nedenfor finder du en checkliste over de ting, der skal være i orden, når du sender din ansøgning.

Afsender
Dit navn, adresse, telefonnummer og evt. e-mailadresse.

Modtager
Virksomheden, afdelingen, personen. Sørg for at alle navne etc. er stavet korrekt.

Dato
Datoen er den dag, du sender din ansøgning. Hvis du genbruger skabelonen på dine ansøgninger, så husk at ændre datoen, så du ikke begår den typiske "computerfejl", hvor du efterlader en gammel dato på ansøgningen.

Underskrift
Husk at underskrive din ansøgning personligt, hvis det er en ansøgning, du sender af sted med den traditionelle post.

Tryk- og stavefejl
Det er vigtigt, at din ansøgning er fri for tryk- og stavefejl. Derfor er det en god idé altid at få en anden til at læse ansøgningen igennem. Du kender selv indholdet så godt, at det er nemt at overse eventuelle fejl.

Bilag
Som et minimum skal du vedlægge dit CV. Hvis virksomheden i deres annonce beder dig om at sende andre bilag med, skal disse selvfølgelig vedlægges. Ellers er det en god regel at vedlægge så få bilag som muligt. Tag i stedet bilagene med til jobsamtalen, så har du dem ved hånden, hvis der skulle blive spurgt efter dem.

Højtlæsning
Slut af med at læse ansøgningen højt for dig selv. Hvis du kan stå inde for det, du har skrevet, så send ansøgningen af sted.


Back to top