Skip Nav

Brugerbetingelser

Yderligere kompetencer

Har du brug for mere hjælp?

For yderligere hjælp med andre spørgsmål, venligst kontakt os her.
Har du et spørgsmål om beskyttelse af personlige oplysninger som ikke er besvaret på disse sider? Lad os vide.

Brugerbetingelser

 

Disse brugerbetingelser er opdateret med virkning fra maj 2014. Klik her for en oversigt over ændringerne.

Forstå dine rettigheder og ansvar som bruger af Monster

Databeskyttelse

Beskyt dine personoplysninger ved aldrig at opgive CPR-nummer samt numre på kreditkort eller bankkonti til potentielle arbejdsgivere.Læs mere

Brugerbetingelser

Af denne side fremgår de Brugerbetingelser (”Betingelser”), under hvilke du (”du/dig/din”) må anvende Monsters Hjemmesider og Internettjenesterne (som defineret nedenfor). Disse Betingelser omfatter Monsters Datapolitik, som er indarbejdet i disse Betingelser ved henvisning.

Disse Betingelser udgør en bindende aftale mellem dig og Monster Worldwide, Inc. eller den Monster- virksomhed, der driver websitet i det land, du bor i, eller hvor forretningen har sit hovedsæde (“Monster”), og Betingelserne betragtes som accepteret af dig, hver gang du anvender eller tilgår en Monster-Hjemmeside eller Monsters Internettjenester. Hvis du ikke kan acceptere Betingelserne, som de fremgår her, er anvendelse af Monsters Hjemmesider og Monsters Internettjenester ikke tilladt.

Monsters Hjemmesider defineres som alle websites kontrolleret af Monster, uanset om dette er delvist eller på anden vis (herunder, men ikke begrænset til, Monster.com, BeKnown.com og websites hvor disse brugsbetingelser fremgår), og omfatter Monsters Internettjenester. Monsters Internettjenester defineres som de applikationer og tjenester, der tilbydes af Monster, inklusive en onlinetjeneste til at opslå og søge efter stillinger, og herunder eventuelle applikationer, der tilgås via Facebook og/eller en mobil eller andet interface, der giver dig adgang til denne applikation (samlet kaldet "Monsters Internettjenester"). Monster-webstederne indeholder også værktøjer som f.eks. BeKnown, onlinefællesskaber og kommunikationsværktøjer, der gør det nemmere at skabe sig et professionelt og privat netværk ("Monster-netværk") blandt Monster-webstedernes brugere ("Brugere"). På Monster-webstederne kan Brugerne også oprette individuelle profiler, der kan indeholder personlige oplysninger ("Profiler") og gøre disse Profiler (eller dele deraf) offentlige. Desuden indsamler Monster muligvis oplysninger om dig fra offentligt tilgængelige websteder, og oplysningerne anvendes muligvis til at oprette en Profil eller føje dem til en eksisterende Profil.

Du må ikke bruge Monster-indholdet eller Profiler til at fastslå, om en forbruger er berettiget til: (a) kredit eller forsikring til private, familiemæssige eller husholdningsmæssige formål, (b) ansættelse eller (c) en licens eller fordel, som er beregnet til offentlige myndigheder. 

1. Brug af Monster-indhold.

Monster giver dig adgang til Monsters Hjemmesider og tilladelse til at anvende Monster-indhold (som defineret nedenfor) og til at downloade og udskrive indholdet på og tilgængeligt via Monsters Hjemmesider, når dette udelukkende sker til din private, ikke-kommercielle brug. Indholdet af Monsters Hjemmesider, f.eks. design, tekst, grafik, billeder, videoer, informationer, logoer, knapikoner, software, lydfiler og andet Monster-indhold (samlet kaldet "Monster-indhold”) er beskyttet i henhold til lovgivning om ophavsret, varemærker samt anden lovgivning. Alt Monster-indhold tilhører Monster eller Monsters licensgivere. Kompilationen (i betydningen indsamlingen, opstillingen og sammensætningen) af alt indhold på Monsters Hjemmesider ejes eksklusivt af Monster, og er beskyttet i henhold lovgivning om ophavsret, varemærker og anden lovgivning. Uautoriseret brug af Monster-indhold kan udgøre en overtrædelse af sådanne love og/eller gældende kommunikationslovgivning samt anden lovgivning, og er strengt forbudt. Du skal bevare enhver angivelse af ophavsret, varemærker, servicemærker og andre ejendomsretlige meddelelser, der måtte forefindes i det oprindelige Monster-indhold på enhver autoriseret kopi, du laver af Monster-indholdet.

Alle koder udviklet af Monster for at skabe eller vise Monster-indhold eller de sider, der udgør Monsters Hjemmesider, er beskyttet af Monsters ophavsret, og kopiering af eller ændring af sådanne koder er ikke tilladt i henhold til gældende lovgivning.

Du accepterer, ikke at sælge eller ændre Monster-indholdet eller at gengive, vise, fremføre offentligt, distribuere eller anvende Monster-indholdet på anden måde til et offentligt eller kommercielt formål, i forbindelse med produkter eller tjenester, som ikke er en del af Monsters Hjemmesider, på anden måde som kan skabe forveksling blandt forbrugerne, eller som kritiserer eller miskrediterer Monster eller Monsters licensgivere, som udvander styrken af Monsters eller Monsters licensgiveres ejendom, eller som på anden vis krænker Monsters eller Monsters licensgiveres immaterielle rettigheder. Du accepterer endvidere ikke at misbruge Monster-indhold på nogen måde. Monster-indholdet må ikke anvendes på noget andet website eller i et computernetværk til noget formål. Alle koder udviklet af Monster for at skabe eller vise Monster-indhold eller de sider, der udgør en Applikation eller Tjeneste, er beskyttet af Monsters ophavsret, og du må ikke kopiere eller ændre sådanne koder.

2. Brug af Monsters Internettjenester.

Stillingsannoncer, CV-database (“Monster CV-database”) og andre funktioner på Monsters Hjemmesider må kun anvendes af personer, der søger ansættelse og/eller erhvervsinformation og af arbejdsgivere, der søger medarbejdere. Derudover må Monster-netværk og Profiler anvendes af personer til tilladte professionelle og private netværksformål. Din anvendelse af Monster-tjenester er også underlagt eventuelle aftaler, du måtte have indgået med Monster. I tilfælde af en eventuel konflikt mellem disse Betingelser og en eventuel aftale mellem dig og Monster, har betingelserne i din aftale forrang. Betegnelsen ”opslå”, som anvendt her, betyder information tilvejebragt, offentliggjort eller vist af dig på Monsters Hjemmesider.

Enhver Bruger af Monster indvilliger i ikke:

(a) at transmittere, opslå, distribuere, opbevare eller destruere materiale, herunder, men ikke begrænset til, Monster-indhold, i strid med gældende lovgivning eller forordninger, der vedrører indsamlingen, behandlingen eller overdragelsen af personoplysninger eller i strid med Monsters datapolitik,

(b) på nogen måde at belaste infrastrukturen på Monsters Hjemmeside urimeligt eller uforholdsmæssigt meget,

(c) at anvende nogen anden indretning til at navigere eller søge på en Monster Hjemmeside end hjælpeværktøjerne til rådighed på Hjemmesiden, almindeligt tilgængelige tredjepartswebbrowsere eller andre hjælpeværktøjer godkendt af Monster,

(d)at anvende datamining, robotter eller lignende dataregistrerings- eller dataudtrækningsmetoder,

(e) at krænke eller forsøge at krænke sikkerheden på Monsters Hjemmesider, herunder forsøge at afprøve, aflæse, scanne eller teste sårbarheden af et system eller netværk eller at overtræde sikkerhedsforanstaltninger eller foranstaltninger til bekræftelse af brugeres identitet uden behørig autorisation,

(f) at forfalske TCP/IP-pakke headers eller nogen del af headerinformation i e-mails eller nyhedsgruppe-indlæg,

(g) at anvende reverse engineering eller dekompilere Monsters Hjemmesider eller dele deraf,

(h) på nogen måde at samle, kopiere eller reproducere Monster-indhold eller dele deraf, eller information tilgængelig på en Monster Hjemmeside, herunder udløbne stillingsannoncer, udover det ifølge disse Betingelser tilladte,

(i) at frame eller linke til Monster-indhold eller informationer tilgængelige på Monsters Hjemmesider, medmindre dette er tilladt ifølge disse Betingelser,

(j) at opslå indhold eller materiale, der fremmer eller billiger falske eller misvisende informationer eller ulovligheder, eller som billiger eller tilvejebringer anvisninger vedrørende ulovlige aktiviteter eller andre aktiviteter, der er forbudt ifølge disse Betingelser, herunder bl.a. fremstilling eller køb af ulovlige våben, krænkelse af privatlivets fred, formidling eller udvikling af computervira eller piratkopierings-medier,

(k) at opslå et CV eller Profil eller søge en stilling på vegne af andre,

(l) at overdrage en henvendelse fra en arbejdsgiver til en agent, et bureau eller anden tredjepart,

(m) at gøre mere end én kopi af det samme CV offentligt tilgængeligt på samme tid,

(n) at oplyse tredjepart om login-brugeroplysninger til en Monster Hjemmeside,

(o) at tilgå data, der ikke er tiltænkt dig eller at logge på en server eller konto, hvortil du ikke har autoriseret adgang,

(p) at opslå eller indsende ufuldstændige, falske eller ukorrekte biografiske informationer, eller informationer der ikke er dine egne, til en Monster Hjemmeside,

(q) at opslå indhold, som indeholder adgangsbegrænsede eller password-beskyttede sider eller skjulte sider eller billeder,

(r) at anmode om passwords eller personlige oplysninger fra andre Brugere,

(s) at slette eller ændre materiale opslået af andre personer eller grupper,

(t) at chikanere, anspore chikane af eller tilråde chikane af en gruppe, virksomhed eller person,

(u) at sende uopfordrede breve eller e-mails, at foretage uopfordrede opringninger eller at sende uopfordrede faxer, der søger at fremme salget af og/eller reklamerer for produkter eller serviceydelser/tjenester til Brugere, eller at rette henvendelse til Brugere, der specifikt har anmodet om ikke at blive kontaktet af dig,

(v) at gribe forstyrrende ind i internettjenester og bistand til en Bruger, vært eller et netværk, herunder men ikke begrænset til, ved at sprede en virus på en Monster Hjemmeside, overbelastning, ”flooding”, ”spamming", "mailbombing" eller "crashing",

(w) at fremme salget af eller støtte en illegal eller uautoriseret kopi af en anden persons ophavsretligt beskyttede værk, herunder bl.a. ved at tilvejebringe eller udvikle piratkopierede computerprogrammer eller links til samme, at tilvejebringe eller gøre informationer tilgængelige for at omgå fabriksinstallerede kopibeskyttende anordninger, eller at tilvejebringe eller gøre piratkopieret musik eller andre medier eller links til piratkopieret musik eller andre medier tilgængelige,or

(x) at anvende Monster Internettjenester til ulovligheder eller opslå eller fremlægge indhold, CV’er eller stillingsannoncer, der er ærekrænkende, injurierende, skjult eller åbenlyst anstødelige, vulgære, obskøne, truende, voldelige, hadefulde, racistiske, diskriminerende, af faretruende karakter, eller som sandsynligvis er til gene og ulejlighed for eller medfører og forårsager forlegenhed, bekymring eller chikane for personer, eller at anvende links til pornografiske, usømmelige eller seksuelt eksplicit materiale af nogen art baseret på Monsters eget skøn.

Krænkelse af system- eller netværkssikkerhed kan medføre civilretligt eller strafferetligt ansvar. Monster undersøger hændelser, der involverer sådanne overtrædelser, og kan inddrage og samarbejde med ordensmagten vedrørende retsforfølgelsen af Brugere, der er involveret i sådanne overtrædelser.

Du er ansvarlig for at opretholde fortrolighed omkring henholdsvis din Profil og passwords. Dine passwords og anden adgangsinformation må ikke deles med andre, hverken midlertidigt eller permanent, og du er ansvarlig for andres eventuelle brug af din Monster Hjemmesides registreringer og passwords, uanset at disse ikke er godkendt af dig. Du indvilger i straks at informere Monster i tilfælde af uautoriseret brug af din konto, Profil eller passwords.

3. Supplerende betingelser gældende for arbejdsgivere.

Arbejdsgivere er eneansvarlige for deres opslag på Monsters Hjemmesider. Monster anses ikke som arbejdsgiver mht. din anvendelse af en Monster Hjemmeside, og Monster er ikke ansvarlig for nogen form for ansættelsesbeslutninger truffet af organisationer, der har opslået stillinger på en Monster Hjemmeside.

Du forstår og accepterer, at hvis du afmelder din arbejdsgiverkonto, eller hvis din arbejdsgiverkonto inddrages, markeres samtlige dine kontoinformationer på Monster, inklusive gemte CV’er, netværkskontakter og e-maillister, som værende slettet i, og slettes eventuelt fra Monsters databaser. Informationerne er dog muligvis stadig tilgængelige i en vis periode pga. forsinkelser i overførslen af denne sletning via Monsters webservere.

For at beskytte vores Monster-brugere mod reklamer eller henvendelser, forbeholder Monster sig ret til at begrænse antallet af e-mails, som en arbejdsgiver kan sende til brugere, til en størrelse efter Monsters eget skøn. Du skal anvende Monster-netværk og Profiler i overensstemmelse med al gældende lovgivning vedrørende beskyttelse af personlige oplysninger og data.

Stillingsannoncer

Stillingsannoncer må ikke indeholde:

(a) hyperlinks udover hyperlinks specifikt godkendt af Monster,

(b) vildledende, ulæselige eller ”skjulte” nøgleord, gentagne nøgleord eller nøgleord, der er irrelevante for den opslåede stilling baseret på Monsters eget skøn,

(c) navne, logoer eller varemærker fra virksomheder uden tilknytning udover kundens, medmindre dette udtrykkeligt er aftalt med Monster,

(d) navne på universiteter, storbyer, stater, mindre byer eller lande, der ikke har relevans for stillingen,

(e) mere end én stilling eller én stillingsbeskrivelse, mere end én lokalitet eller mere end én stillingskategori, medmindre produktet tillader dette,

(f) fejlagtig, falsk eller misvisende information, og

(g) materiale eller links til materiale, der udnytter folk på en seksuel, voldelig eller anden måde, eller som anmoder om personlige informationer fra personer under 18 år.

Det er ikke tilladt at anvende din Monster-stillingsannonce eller Monster-netværk og Profiler til at:

(a) opslå stillinger således, at dette er i strid med gældende lokale, nationale eller internationale love, herunder, men ikke begrænset til, arbejdsret og ansættelsesret, gældende lovgivning vedrørende ligestillingsret, stillingskvalifikationer, datasikkerhed, datatilgang og -anvendelse og immateriel ret,

(b) opslå stillinger, hvor statsborgerskab i et specifikt land eller lovlig permanent bopæl i et specifikt land er et ansættelseskrav, medmindre andet kræves for at overholde love, regulativer, forordninger eller føderale, delstats- eller lokale myndigheders kontrakter,

(c) opslå stillinger, der indebærer et screeningskrav eller -kriterium i forbindelse med en stillingsannonce, hvor et sådant krav eller kriterium ikke er et faktisk og lovpligtigt krav for stillingsannoncen,

(d) med hensyn til Profiler, fastslå, om en forbruger er berettiget til: (a) kredit eller forsikring til private, familiemæssige eller husholdningsmæssige formål, (b) ansættelse eller (c) en licens eller fordel, som er beregnet til offentlige myndigheder,

(e) sælge, reklamere eller annoncere for produkter eller serviceydelser/tjenester,

(f) tilbyde franchise, pyramidespil, ”klubmedlemskab”, forhandling af produkter, multilevel-marketing, eller salgsagenturformidling,

(g) opslå forretningsmuligheder, hvor forudbetaling eller løbende betaling er påkrævet, eller som fordrer hvervning af andre medlemmer, underforhandlere eller underagenter,

(h) opslå stillinger, der kun betaler provision, medmindre det udtrykkeligt fremgår af stillingsannoncen, at den ledige stilling kun betaler provision, og at der gives en tydelig beskrivelse af det produkt eller den ydelse, som stillingsansøgeren skal sælge,

(i) opslå stillinger, der ikke repræsenterer faktisk ansættelse,;

(j) opslå stillinger på Monsters Hjemmesider for model-, skuespiller-, talent- eller underholdningsbureauer eller stillinger som talentspejdere

(k) reklamere for seksuelle serviceydelser eller søge medarbejdere til stillinger af en seksuel karakter,

(l) anmode om brugen af menneskelige kropsdele eller donation af menneskelige kropsdele, herunder, men ikke begrænset til, forplantningsydelser, f.eks. donation af æg eller surrogatsvangerskab,

(m) støtte bestemte politiske partier, politiske dagsordner, politiske holdninger eller emner,

(n) støtte af en bestemt trosretning,

(o) opslå stillinger i lande, der er underlagt økonomiske sanktioner fra den amerikanske regerings side,

(p) opslå stillinger, hvor det er påkrævet, at ansøgeren giver oplysninger vedrørende hans/hendes (i) race eller etniske oprindelse, (ii) politiske overbevisning, (iii) filosofiske eller religiøse overbevisning, (iv) fagforeningsmedlemskab, (v) fysiske eller mentale helbredstilstand, (vi) seksualliv, (vii) strafbare forhold eller retssager eller (viii) alder, medmindre dette er tilladt ifølge gældende lovgivning.

Monster forbeholder sig ret til at fjerne alle stillingsannoncer eller indhold fra Monsters Hjemmesider, der efter Monsters rimelige skøn ikke overholder ovenstående Betingelser, eller hvis der opslås indhold, som Monster finder ikke er i Monsters bedste interesse.

Hvis du på noget tidspunkt under anvendelsen af Monster Internettjenester har fremsat urigtige oplysninger til Monster, eller på anden måde har vildledt Monster mht. karakteren af dine forretningsaktiviteter, har Monster berettiget grund til at inddrage din adgang til Monster Internettjenester.
 

CV-database

Arbejdsgiveres brug af Monsters CV-database

Din anvendelse af Monsters CV-database er underlagt disse Betingelser som angivet heri og eventuelle aftaler, du måtte have indgået med Monster. Du skal anvende Monsters CV-database i overensstemmelse med gældende lovgivning om privatlivets fred og databeskyttelse, og du accepterer, ikke at videregive data fra Monsters CV-database til nogen tredjepart, medmindre du er et autoriseret hverveagentur, rekrutteringsbureau, reklamebureau eller andet bureau, der udelukkende anvender CV’erne i ansættelsesøjemed.

Du skal træffe passende fysiske, tekniske og administrative foranstaltninger for at beskytte de data, der stammer fra Monsters CV-database, mod tab, misbrug, uautoriseret adgang, videregivelse, ændringer eller ødelæggelse. Det er ikke tilladt at dele en medlemsbaseret licens til CV-database log-in brugerdata med andre samt at dele CV-database betalingslicensbaserede login-oplysninger med andre.

Monsters CV-database må ikke anvendes til:

(a) noget andet formål end arbejdsgivere der søger medarbejdere, herunder, men ikke begrænset til, reklamering for produkter eller serviceydelser/tjenester til en CV-indehaver,

(b) at foretage uopfordrede telefonopringninger eller sende uopfordrede faxer eller uopfordrede breve, e-mails eller nyhedsbreve til CV-indehavere eller at kontakte personer, medmindre disse har indvilliget i at blive kontaktet (hvor tilladelse er påkrævet, eller hvis udtrykkelig tilladelse ikke kræves, som da har informeret dig om, at de ikke ønsker at blive kontaktet), eller

(c) at opsøge ansøgere eller at kontakte stillingsansøgere eller CV-indehavere mht. karrieremesser og forretningsmuligheder, jf. forbud herom i afsnit 3.

4. Supplerende betingelser der gælder for stillingsansøgere.

Når du lader dig registrere på en Monster Hjemmeside, vil du blive bedt om at oprette en konto og forsyne Monster med visse informationer, herunder, men ikke begrænset til, en gyldig e-mailadresse (dine ”Informationer”).

Enhver profil, du indsender, skal være korrekt og give en beskrivelse af dig som person. Profilen kræver, at visse standardfelter udfyldes, og i disse felter er det ikke tilladt at inkludere telefonnumre, adresser, e-mailadresser eller andre måder at kontakte dig på end dit efternavn og URL-adresser.

Du anerkender og accepterer, at du er eneansvarlig for udformningen, indholdet og korrektheden af CV’et eller indholdet af samme, som er placeret af dig på Monsters Hjemmesider.

Monster forbeholder sig ret til at tilbyde dig tredjepartsydelser og -produkter baseret på de præferencer, du har angivet ved indregistrering eller på et senere tidspunkt, eller som du har indvilget i at modtage. Sådanne tilbud kan fremsættes af såvel Monster som af tredjepart, jf. Monsters Datapolitik, for yderligere detaljer vedrørende dine Informationer.

Du forstår og anerkender, at du ikke har nogen ejendomsret over din konto, og at i tilfælde af din opsigelse af din Monster-konto, eller Monsters ophævelse af kontoen vil dine kontoinformationer på Monsters Hjemmesider, herunder CV, Profiler, følgebreve, gemte stillingsansøgninger og spørgeskemaer, blive markeret som værende slettet i, og slettes eventuelt fra Monsters databaser, og fjernes fra offentligt tilgængelige dele på Monsters Hjemmesider. Informationerne er dog muligvis stadig tilgængelige i en vis periode pga. forsinkelser i overførslen af denne sletning via Monsters webservere. Tredjepart kan desuden opbevare gemte kopier af dine Informationer.

Monster forbeholder sig ret til at lukke din konto og slette dine informationer efter en betydelig periode uden aktivitet.

5. Brugerindhold og opslag.

Du anerkender, at ansvaret for al information, data, tekst, software, musik, lyd, fotografier, grafisk materiale, videoer, annoncer, beskeder eller andet materiale, der er indsendt, opslået eller vist af dig på eller via en Monster Hjemmeside (”Brugerindhold”) udelukkende påhviler den person, fra hvem sådant Brugerindhold stammer. Monster gør intet krav på ejerskab over eller kontrol med Brugerindhold. Henholdsvis du eller en licensgivende tredjepart bibeholder alle patenter, varemærker og ophavsrettigheder til Brugerindhold, som du sender ind, opslår eller viser på eller via Monster, og du er ansvarlig for at beskytte disse respektive rettigheder. Ved at indsende, opslå eller vise Brugerindhold på eller via Monster, tildeler du Monster en verdensomspændende, ikke-eksklusiv, royalty-fri, overdragelig, licens der kan gives i underlicens til at anvende, reproducere, tilpasse, sprede og offentliggøre dette Brugerindhold via Monster. Derudover tildeler du, ved at indsende, opslå eller vise Brugerindhold, der har til hensigt at være tilgængeligt for offentligheden, Monster en verdensomspændende, ikke-eksklusiv, royalty-fri licens til at reproducere, tilpasse, sprede og offentliggøre dette Brugerindhold med det formål at reklamere for Monster og Monsters tjenester. Monster vil ophøre med denne licenserede anvendelse inden for en kommercielt rimelig periode, efter at Brugerindholdet er fjernet fra Monster. Monster forbeholder sig ret til ikke at acceptere, opslå, vise eller overføre Brugerindhold baseret på Monsters eget skøn.

Du erklærer og garanterer ligeledes, at du har retten til at give, eller at indehaveren af eventuelle rettigheder, herunder moralske rettigheder i dette indhold fuldstændigt og gyldigt har fraskrevet sig alle disse rettigheder og gyldigt og uigenkaldeligt har givet dig retten til at give den ovenfor anførte licens. Hvis du opslår Brugerindhold på offentligt tilgængelige områder på en Monster Hjemmeside, gives herved tilladelse til enhver Bruger til at åbne, vise, se, gemme og reproducere sådant Brugerindhold til privat brug. Med forbehold af ovenstående bibeholder ejeren af sådant Brugerindhold placeret på Monsters Hjemmesider samtlige rettigheder, der måtte eksistere i dette Brugerindhold. Monster er berettiget til at gennemgå og fjerne Brugerindhold, der ifølge Monsters eget skøn overtræder disse Betingelser, gældende love, regler eller bekendtgørelser, eller som er voldeligt, undergravende, obskønt eller ulovligt, eller som krænker andre Monster Hjemmesidebrugeres rettigheder, eller som skader eller truer andre Brugeres sikkerhed. Monster forbeholder sig ret til at ekskludere Brugere og udelukke yderligere adgang til Monsters Hjemmesider og/eller brugen af Monsters Internettjenester i tilfælde af overtrædelse af Betingelserne eller gældende love, regler eller bekendtgørelser. Monster kan foretage enhver handling vedrørende Brugerindhold, som efter Monsters eget skøn er nødvendig og passende, hvis Monster er af den opfattelse, at det respektive Brugerindhold vil kunne påføre Monster eventuel erstatningspligt, skade Monsters varemærke eller Monsters offentlige omdømme, eller forårsage at Monster mister Brugere eller (helt eller delvist) serviceydelser og tjenester fra Monsters internetudbyder eller andre leverandører.

Monster erklærer eller garanterer ikke for sandfærdigheden, nøjagtigheden eller pålideligheden af Brugerindhold, materiale afledt fra Brugerindhold eller andre meddelelser opslået af Brugere. Monster støtter heller ikke meninger fremsat af Brugere. Du anerkender herved, at enhver tillid til materiale opslået af andre Brugere er på eget ansvar.

Følgende er en delvis liste over Brugerindhold, som ikke er tilladt på Applikationen. Nedenstående liste er kun et eksempel og udgør ikke en komplet liste over alt forbudt Brugerindhold:

Indhold som:

  • skjult eller åbenlyst er anstødeligt, såsom Brugerindhold, der beskæftiger sig med, billiger eller fremmer racisme, religiøs fanatisme, diskrimination, had eller fysisk overlast af nogen art mod en gruppe eller enkeltperson,
  • chikanerer, ansporer chikane af eller tilråder chikane af en gruppe eller person;
  • inddrager fremsendelse af "junkmail", "kædebreve" eller uopfordrede masseforsendelser, "spamming" eller "phishing",
  • fremmer eller billiger falske eller misvisende informationer eller ulovlige aktiviteter eller adfærd, der er voldelige, truende, obskøne, injurierende eller ærekrænkende,
  • fremmer eller billiger en illegal eller uautoriseret kopi af en anden persons ophavsretligt beskyttede værk, herunder bl.a. ved at tilvejebringe eller udvikle piratkopierede computerprogrammer eller links til samme, at tilvejebringe eller gøre informationer tilgængelige for at omgå fabriksinstallerede kopibeskyttende anordninger, eller at tilvejebringe eller gøre piratkopieret musik eller andre medier eller links til piratkopieret musik eller andre medier tilgængelige,
  • indeholder adgangsbegrænsede eller password-beskyttede sider eller skjulte sider eller billeder,
  • viser eller linker til pornografiske, usømmelige eller seksuelt eksplicit materiale af nogen art,
  • indeholder eller har links til materiale, der udnytter folk under 18 på en seksuel, voldelig eller anden måde, eller som anmoder om personlige informationer fra personer under 18 år, eller
  • giver vejledende oplysninger om ulovlige aktiviteter eller andre aktiviteter, der er forbudt i henhold til disse Betingelser, herunder men ikke begrænset til fremstilling eller køb af ulovlige våben, overtrædelse af privatlivets fred, formidling eller udvikling af computervira eller piratkopierings-medier, og
  • anmoder om passwords eller personlige oplysninger fra andre Brugere.

Enhver profil, du indsender, skal give en beskrivelse af dig som person. Eksempler på upassende og forbudte Profiler omfatter, men er ikke begrænset til, Profiler der foregiver at repræsentere et dyr, sted, ikke-levende ting, opdigtet person, eller en faktisk person, der ikke er dig.

Du må ikke medtage informationer i noget Brugerindhold indsendt til Monster-netværk, som vil kunne fortolkes som en direkte henvendelse, annoncering eller hvervning til en ledig stilling stilet til personer, der søger ansættelse enten på fuldtids- eller deltidsbasis. For at beskytte vores Monster Fællesskabsbrugere mod kommercielle reklamer eller henvendelser forbeholder Monster sig ret til at begrænse antallet af e-mails og andre beskeder, som Brugere kan sende til en efter Monsters eget skøn passende størrelse.

Profiler, der stammer fra Brugerindhold, kan også gøres tilgængelige via Monsters Hjemmesider. Monster afgiver ingen erklæringer vedrørende nøjagtigheden eller rigtigheden af materiale, der hidrører fra Brugerindhold eller vedrørende materialets egnethed hvad angår arbejdsgivernes vurdering deraf. Profiler kan variere betydeligt fra Brugerindhold.

Vi hører gerne fra vores Brugere, og vi ser frem til at modtage dine kommentarer angående vores tjenester og Monsters Hjemmesider. Du bedes imidlertid være opmærksom på, at det ifølge vores politik ikke er muligt at acceptere eller behandle kreative ideer, forslag, opfindelser eller materialer, medmindre vi specifikt har anmodet om dette. Vi værdsætter din feedback vedrørende vores tjenester, men beder dig være specifik i dine kommentarer om vores tjenester, og beder dig venligst ikke fremsende kreative ideer, forslag, opfindelser eller materialer. Hvis du, på trods af vores anmodninger, indsender kreative forslag, ideer, tegninger, koncepter, opfindelser eller anden information (sammenfattet kaldet ”Indsendelsen”), vil sådan Indsendelse være Monsters ejendom. Indsendelsen er ikke underlagt nogen fortrolighedsforpligtelse fra Monsters side, og Monster er ikke ansvarlig for brug eller videregivelse af Indsendelser. Monster har den fulde ejendomsret til nuværende eller senere opdagede rettigheder til Indsendelsen, og er berettiget til uindskrænket brug af Indsendelsen til ethvert formål, herunder også kommercielt, uden betaling af kompensation til dig eller andre.

6. Meddelelse om påståede krænkelser af ophavsret eller varemærker.

Hvis Du mener, at Dine ophavsretligt beskyttede værker er blevet oploadet til, opslået på eller kopieret til en Monster Hjemmeside, og at tilgængeligheden af sådanne værker på en Monster Hjemmeside udgør en krænkelse af din ophavsret eller af dit varemærke, bedes Du henvende dig til Monster pr. e-mail DMCALegal@monster.com eller almindelig post til:

Monster Worldwide, Inc.
Attn: Legal Department-DMCA
133 Boston Post Road
Weston, MA 02493

Har du brug for hjælp til en stillingsannonce? Kontakt os nu.

7. Opsigelse ved krænkelse af ophavsret eller andre immaterielle rettigheder.

Monster respekterer andres immaterielle rettigheder, og vi beder vores Brugere og indholdspartnere om at gøre det samme. Et uautoriseret opslag, reproduktion, kopiering, spredning, ændring, offentlig udstilling eller fremførelse af ophavsretligt beskyttede værker udgør en krænkelse af indehaverens rettigheder. Som en betingelse for din brug af Monsters Hjemmesider accepterer du, ikke på nogen måde at anvende en Monster Hjemmeside til at krænke andres immaterielle rettigheder. Monster forbeholder sig ret til at lukke en Brugers konto, blokere Brugeres adgang til Monsters Hjemmesider i tilfælde af gentagne krænkelse af andres ophavsret eller andre immaterielle rettigheder. Monster forbeholder sig ret til efter eget skøn at tage skridt til at begrænse adgangen til Hjemmesiden og/eller på ethvert tidspunkt at opsige kontiene for Brugere, der krænker andres immaterielle rettigheder, uanset om der er tale om gentagne krænkelser, med eller uden varsel og uden at ifalde ansvar overfor opsagte Brugere eller for Brugere hvis adgang er blevet blokeret. Uanset foranstående bedes du venligst rette henvendelse til Monster på ovennævnte adresse (afsnit 6), hvis du i god tro mener, at en meddelelse om din påståede krænkelse af ophavsret fejlagtigt er indsendt.

8. Monsters forpligtelser.

Monsters Hjemmesider udgør bl.a. et mødested hvor (i) arbejdsgivere kan opslå stillingsannoncer og søge og vurdere stillingsansøgere, og (ii) ansøgere kan opslå CVer og Profiler og søge og vurdere stillingsannoncer. Monster hverken sorterer i eller censurerer stillingsopslagene, herunder de udbudte Profiler. Monster er hverken involveret i eller kontrollerer den faktiske transaktion mellem arbejdsgivere og kandidater. Monster forbeholder sig ret til efter eget skøn at fjerne Brugerindhold, stillingsopslag, CV’er eller andet materiale fra Monsters Hjemmesider til enhver tid, men er ikke forpligtet til dette, og fraskriver sig ethvert ansvar for at undlade at tage sådanne skridt, i det videst mulige omfang dette er tilladt ifølge gældende lovgivning.

Monster-netværk er et mødested for personer, der ønsker at danne netværk til professionelle eller private formål, og Monster screener eller censurerer ikke Profilerne eller Brugerindholdet på Monsters Hjemmesider. Monster er ikke involveret i den egentlige kommunikation mellem Brugerne, og har derfor ingen kontrol med nøjagtigheden, pålideligheden, fuldstændigheden eller rettidigheden af Profiler eller Brugerindhold fremsendt til Monsters Hjemmesider, og afgiver ingen erklæringer vedrørende Profiler eller Brugerindhold på Monsters Hjemmesider.

Du bedes bemærke, at der er risici, herunder men ikke begrænset til, risiko for fysisk skade, at komme i forbindelse med fremmede, mindreårige eller personer, der optræder under falske forudsætninger. Du er selv ansvarlig for alle risici i forbindelse med din omgang med andre Brugere, som du er kommet i forbindelse med via Monsters Hjemmesider. I selve sagens natur kan andre menneskers informationer være anstødelige, skadelige eller ukorrekte, og kan i visse tilfælde være fejlagtigt eller misvisende betegnet. Du forventes at udvise forsigtighed og sund fornuft, når du bruger Monsters Hjemmesider.

Da det er svært at bekræfte brugeres identitet på internettet, kan og vil Monster ikke bekræfte, at Brugeres identitet er som hævdet. Da vi hverken kan eller vil involvere os i forhold mellem Brugere eller kontrollere adfærden på personer, der anvender Monsters Hjemmesider, hæfter Monster (og vores agenter og medarbejdere) i tilfælde, at der er en strid mellem en eller flere brugere ikke for krav, fordringer eller erstatninger (faktiske tab eller følgeskader, direkte og indirekte) af nogen art, kendt eller ukendt, forudset eller uforudset, oplyst eller hemmeligholdt, der måtte opstå på baggrund af eller i forbindelse med sådanne tvister i videst muligt omfang i henhold til gældende lov.

Monsters Hjemmesider og Monster-indhold kan indeholde unøjagtigheder eller trykfejl. Monster afgiver ingen erklæringer mht. nøjagtigheden, pålideligheden, fuldstændigheden eller rettidigheden på Monsters Hjemmesider eller i Monster-indholdet. Brugen af Monsters Hjemmesider og Monster-indhold sker på egen risiko. Monsters Hjemmesider ændres regelmæssigt, og ændringer kan ske til enhver tid. Monster garanterer ikke og afgiver ingen løfter om konkrete resultater på baggrund af brugen af en Monster Hjemmeside. Ingen råd eller informationer, såvel i mundtligt som i skriftlig form, modtaget af en Bruger fra Monster eller via en Monster Hjemmeside udgør nogen garanti, medmindre dette udtrykkeligt fremgår af disse Betingelser.

Hvis du er bosiddende i Californien, giver du afkald på Californisk retsplejelovs § 1542 (California Civil Code Section 1542), hvoraf fremgår: "En general afståelse af rettigheder dækker ikke krav, som en kreditor ikke kender til eller formoder findes i hans eller hendes favør på tidspunktet, hvor rettigheden afstås, og som, havde dette være kendt af kreditor, ville have påvirket kreditors ordning med debitor i væsentlig grad."

Monster opfordrer dig til at opbevare en backup kopi af dit Brugerindhold. I det omfang det er tilladt ifølge gældende lovgivning, er Monster ikke ansvarlig for sletning, tab eller uautoriserede ændringer af Brugerindhold.

Monster yder ikke og fremsætter ikke nogen erklæring om kvaliteten eller arten af tredjepartsprodukter eller serviceydelser/tjenester, der købes via Monsters Hjemmesider, eller nogen anden erklæring eller garanti. Enhver sådan indeståelse, erklæring eller garanti tilvejebringes udelukkende af leverandøren af sådanne tredjepartsprodukter eller serviceydelser/tjenester i henhold til de betingelser, der er aftalt med leverandøren.

Er du af den opfattelse, at der forefindes en overtrædelse af disse Betingelser på Hjemmesiden, bedes du venligst rette henvendelse til den angivne repræsentant, jf. afsnit 6 ovenfor.

Monster kan, hvis de er informeret om indhold eller materiale, der angiveligt ikke overholder disse betingelser, efter eget skøn undersøge påstanden og beslutte om de skal fjerne eller anmode om at få sådant indhold fjernet. Monster er ikke ansvarlig overfor Brugerne for udøvelse eller mangel på udøvelse af sådanne aktiviteter.

9. Garantifraskrivelse.

I VIDEST MULIGT OMFANG I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOV GARANTERER MONSTER IKKE, AT EN MONSTER HJEMMESIDE ELLER EN MONSTER-YDELSE/TJENESTE FUNGERER FEJLFRIT, ELLER AT MONSTER HJEMMESIDER OG SERVERE IKKE INDEHOLDER COMPUTERVIRA ELLER ANDRE SKADELIGE MEKANISMER. HVIS DER UNDER BRUGEN AF MONSTER HJEMMESIDER ELLER MONSTER-INDHOLD OPSTÅR BEHOV FOR REPARATION ELLER UDSKIFTNING AF UDSTYR ELLER DATA, ELLER DER OPSTÅR ANDRE OMKOSTNINGER, HÆFTER MONSTER IKKE FOR SÅDANNE OMKOSTNINGER. MONSTERS HJEMMESIDER OG MONSTER-INDHOLD LEVERES ”SOM DET ER OG FOREFINDES” UDEN YDELSE AF GARANTIER AF NOGEN ART. MONSTER FRASKRIVER SIG I DET EFTER GÆLDENDE LOV VIDEST MULIGE OMFANG ENHVER GARANTI, HVAD ENTEN UDTRYKKELIG ELLER STILTIENDE, HERUNDER SALGBARHEDSGARANTI, GARANTI FOR SPECIFIK BRUGSEGNETHED OG GARANTI FOR IKKE-KRÆNKELSE. MONSTER AFGIVER INGEN GARANTIERKLÆRINGER OM NØJAGTIGHEDEN, TROVÆRDIGHEDEN, FULDSTÆNDIGHEDEN ELLER RETTIDIGHEDEN AF MONSTER-INDHOLDET, SERVICEYDELSER/TJENESTER, SOFTWARE, TEKST, GRAFISK MATERIALE OG LINKS.

10. Ansvarsfraskrivelse for følgeskade.

I VIDEST MULIGT OMFANG I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOV ER MONSTER, MONSTERS LEVERANDØRER ELLER TREDJEMÆND NÆVNT PÅ MONSTERS HJEMMESIDER UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER ANSVARLIGE FOR SKADER AF NOGEN ART (HERUNDER HÆNDELIGE SKADER ELLER FØLGESKADER, TAB AF FORTJENESTE ELLER ERSTATNING SOM FØLGE AF MISTEDE DATA ELLER MISTET ANSÆTTELSE ELLER DRIFTSTAB), DER HIDRØRER FRA ANVENDELSEN AF ELLER DEN MANGLENDE EVNE TIL AT BRUGE MONSTERS HJEMMESIDER OG MONSTER-INDHOLD, UANSET OM DETTE ER BASERET PÅ EN GARANTI, KONTRAKT, ERSTATNINGSRET UDEN FOR KONTRAKT ELLER ANDEN JURIDISK TEORI, OG UAGTET OM MONSTER ER UNDERRETTET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANT ERSTATNINGSANSVAR.

11. Begrænsning af erstatningsansvar.

I VIDEST MULIGT OMFANG I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOV KAN MONSTERS ERSTATNINGSANSVAR, SOM MÅTTE OPSTÅ AF ELLER I FORBINDELSE MED MONSTERS HJEMMESIDER ELLER DIN BRUG AF MONSTER-INDHOLDET, UANSET SØGSMÅLSGRUNDEN (HVAD ENTEN IFØLGE KONTRAKT, UDEN FOR KONTRAKT, GARANTIBRUD ELLER ANDET), MAKSIMALT UDGØRE USD 100.

12. Links til andre hjemmesider.

Monsters Hjemmesider indeholder links til tredjeparts websites. Disse links er udelukkende tilvejebragt som en fordel for dig, og udgør ikke en godkendelse fra Monsters side af indholdet af sådanne tredjeparters websites. Monster er ikke ansvarlig for indholdet på tredjeparts sider hvortil linkes, og afgiver ingen erklæringer vedrørende indholdet eller nøjagtigheden af materiale på sådanne tredjeparts websites. Enhver adgang via link til sådanne tredjeparts websites er på egen risiko.

13. Videresalg eller uautoriseret kommerciel anvendelse.

Du accepterer ikke at videresælge eller overdrage dine rettigheder eller forpligtelser til andre i henhold til disse Betingelser. Du accepterer endvidere ikke at anvende Monsters Hjemmesider til uautoriseret erhvervsmæssig benyttelse.

14. Skadesløsholdelse.

Du indvilger i at forsvare, skadesløsholde og friholde Monster, Monsters tilknyttede selskaber samt deres respektive bestyrelsesmedlemmer, direktører, ansatte og repræsentanter for tab og ethvert krav, retssag eller fordring, herunder, men ikke begrænset til rimelige advokatsalærer og revisionsomkostninger, der påstås at stamme fra eller være et resultat af (i) Brugerindhold eller andet materiale opslået af dig på Monsters Hjemmeside, (ii) din anvendelse af Monster-indhold eller (iii) din overtrædelse af disse Betingelser. Monster skal straks informere dig om sådanne krav, søgsmål eller retssager.

15. Generelt.

Monster yder ingen garanti eller afgiver erklæringer om, at Monster-indholdet kan tilgås lovligt uden for USA. Adgang til Monster-indholdet kan være ulovligt for bestemte personer eller i bestemte lande. Adgang til Monsters Hjemmesider sker på egen risiko, og du er ansvarlig for, at dette er i overensstemmelse med gældende lovgivning, hvor du bor. Software downloadet fra Monsters Hjemmesider er desuden underlagt amerikansk eksportkontrollovgivning, og må ikke downloades eller på anden vis eksporteres eller geneksporteres (i) til (eller til en statsborger eller person bosiddende i) Cuba, Irak, Libyen, Nordkorea, Iran, Syrien eller noget andet land, som USA har indført embargo mod (ii) til en person eller gruppe på USA's finansministeriums liste over Særligt Udpegede Statsborgere eller USA's handelsministeriums liste over ikke-tilladte ordrer (Deny Orders). Ved at downloade eller anvende sådan software erklærer og garanterer du, at du ikke befinder dig i, eller er under kontrol af, eller er statsborger eller bosiddende i de anførte lande, personer eller grupper på ovenstående lister.

Disse Betingelser er underlagt dansk ret. Krav udspringende af denne aftale skal afgøres af de danske domstole. Hvis bestemmelser i disse Betingelser findes at være ugyldige af en kompetent domstol, skal ugyldigheden af sådanne bestemmelser ikke påvirke gyldigheden af de resterende bestemmelser i disse Betingelser, der fortsat skal være fuldt ud gældende. Intet afkald på en bestemmelse i disse Betingelser skal anses som et yderligere eller fortsat afkald på sådan betingelse eller andre betingelser. Ydermere skal Monsters eventuelle manglende håndhævelse af enhver betingelse i disse Betingelser ikke anses som et afkald på en sådan betingelse eller på nogen anden måde påvirke Monsters evne til at håndhæve sådanne betingelser på et senere tidspunkt. Medmindre det er udtrykkeligt aftalt i en supplerende aftale, supplerende Betingelser for bestemte områder på Monsters Hjemmesider, herunder Monsters Datapolitik eller softwarelicens eller materiale på bestemte sider på Monsters Hjemmesider, skal disse Betingelser udgøre den samlede aftale mellem dig og Monster med hensyn til brugen af Monsters Hjemmesider. Ændringer af disse Betingelser er ikke tilladt, medmindre ved revideret opslag på denne side.

16. Supplerende betingelser.

Visse områder på Monsters Hjemmesider er underlagt supplerende betingelser. Ved at anvende sådanne områder eller dele deraf, accepterer du i at være bundet af de supplerende betingelser, der gælder for sådanne områder. ©GfK GeoMarketing Geographic Information leveret af GfK GeoMarketing GfK. GeoMarketing leverer geografiske og kortlægningsinformationer for så vidt angår postnumre i Vesteuropa og Canada, som anvendes til udvikling af beliggenhedssøgere der lokaliserer stillingen nærmest dig samt til at visualisere kort. Kortene og de geografiske informationer er ophavsretligt beskyttede, og kan kun anvendes i den internetapplikation og de funktionaliteter, Monster udbyder. Al anden anvendelse eller offentliggørelse af de geografiske informationer og kort er ikke tilladt.

©Maponics, LLC 2008 Geographic Information leveret af Maponics, LLC. Maponics leverer geografiske og kortinformationer om postnumre i USA. Disse informationer er ophavsretligt beskyttet, og kan kun anvendes i den internetapplikation og de funktionaliteter, som Monster udbyder. Al anden anvendelse eller offentliggørelse af de geografiske informationer og kort er ikke tilladt.

17. Mobiltjenester.

Hvis du bruger Monsters Hjemmesider via mobilt udstyr, accepterer du, at oplysningerne om din brug af Monsters Hjemmesider via dit mobile udstyr og netoperatør kan videregives til os, herunder men ikke begrænset til din mobiloperatør, dit mobiludstyr eller din fysiske placering. Desuden kan brug af Monsters Hjemmesider via mobilt udstyr bevirke, at data vises på og via dit mobile udstyr. Ved at tilgå Monsters Hjemmesider med mobilt udstyr, erklærer du, at i det omfang du importerer nogle af dine Monster-data til dit mobile udstyr, at du er bemyndiget til at dele de overførte data med din mobiloperatør eller anden internetudbyder. Hvis du ændrer eller deaktiverer din mobilkonto, skal du straks opdatere din Monster-kontooplysninger for at sikre, at dine beskeder ikke sendes til den person, der overtager dit gamle nummer, og undladelse deraf er dit ansvar. Du anerkender, at du er ansvarlig for alle gebyrer og nødvendige tilladelser i forbindelse med at tilgå Monsters Hjemmesider via din mobile internetudbyder. Du bør derfor undersøge det hos din udbyder for at finde ud af, om Monsters Hjemmesider er tilgængelige og betingelserne for disse tjenester vedrørende dit særlige mobile udstyr.

Ved brug af en applikation, der kan downloades for at muliggøre din brug af Monsters Hjemmesider, bekræfter du udtrykkeligt din accept af betingelserne i Slutbrugerlicensaftalen, der hører til Applikationen, når den downloades eller installeres, eller som til enhver tid opdateres.

18. Betingelser og ophør.

Disse Betingelser er fuldt ud gældende, så længe du er Bruger af Monsters Hjemmesider. Monster forbeholder sig ret til, efter eget skøn, at tage ethvert relevant retsmiddel i brug, herunder, men ikke begrænset til, fjernelse af dit Brugerindhold fra Monsters Hjemmesider og omgående opsigelse af din registrering hos og adgang til Monsters Hjemmesider og/eller enhver anden ydelse/tjeneste tilvejebragt af Monster i tilfælde af din overtrædelse af disse Betingelser, eller hvis Monster ikke er i stand til at bekræfte eller godkende information indtastet af dig i forbindelse med registrering på Monsters Hjemmeside. Selv efter at du ophører med at være Bruger af Monsters Hjemmesider, er visse bestemmelser i disse Betingelser fortsat gældende, herunder afsnit 1, 2, 5 og 7-16.

 

Opdateret med virkning fra maj 2014

Resume over ændringer - pr. maj 2014

Vi har revideret vilkårene for anvendelse, så de nu inkluderer nye kommunikationsværktøjer, som er tilgængelige på Monster, og Monsters mulige indsamling af oplysninger om dig fra offentligt tilgængelige websteder for at oprette eller indføre tilføjelser til en Profil på Monster.